Chefen och arbetsmiljön

Om utbildningen
Schema
Plats

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med IKEM.

Syfte
Att ge dig som chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vilket ansvar för arbetsmiljön som chefer och medarbetare med flera har i en verksamhet.

Mål
Efter genomgången kurs ska du ha förvärvat följande kunskaper/ insikter:

 • Du har en grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
 • Du har fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
 • Du förstår och kan självständigt tillämpa reglerna om fördelning och fått förståelse för ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Förkunskaper
Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

Ni känner väl till att ni kan söka ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning? Läs mer på AFA Försäkring.

Kursens innehåll:

Arbetsmiljöansvaret

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Uppgiftsfördelning
 • Samordningsansvar
 • Entreprenörer
 • Samverkan (skyddsombud, skyddskommitté)
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Digitalt via Microsoft Teams

Chefen och arbetsmiljön
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
09/04/2024
10/04/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Webbinarium Uthyrningslagen
Datum
29/08/2024
Tid
10.00-11.30
Diskriminering och trakasserier
Datum
17/09/2024
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
24/09/2024
25/09/2024
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
01/10/2024
02/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
07/10/2024
08/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Förtroendemannalagen
Datum
10/10/2024
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs Sågverksavtalet
Datum
22/10/2024
23/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt grundkurs
Datum
24/10/2024
25/10/2024
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Förhandla med facket
Datum
07/11/2024
Tid
09.00-16.30

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer