24 november 2022

Det kostar att få ner inflationen


Kerstin Hallsten, chefekonom Kerstin Hallsten, chefekonom. Foto: Rikard Westman

Industriarbetsgivarna har tagit emot Riksbankens besked om att höja räntan till 2,5 procent. Det är en tydlig markering att Riksbanken har full fokus på att få ner inflationen.

”Att Riksbanken stampar på bromsen snabbt och kraftigt är inte optimalt, det slår hårt mot både hushåll och företag men att inte pressa tillbaka inflationen till målet är en ännu mindre attraktiv väg framåt”, säger Kerstin Hallsten chefekonom Industriarbetsgivarna.

Det kan hända att Riksbanken behöver ta i mer än vad som annonseras i dag om inflationen biter sig fast.

”Riksbanken bedömer att det då krävs en kraftig penningpolitisk åtstramning för att få tillbaka inflationen till målet, vilket ger stora påfrestningar för realekonomin. De bedömer att BNP-tillväxten då  blir tydligt lägre och arbetslösheten betydligt högre än i deras huvudscenario”, säger Kerstin Hallsten

Även fast vi har fått se fallande elpriser under hösten är fortfarande elpriserna en central förklaring till att inflationen är hög i Sverige. ”Det handlar dels om stora direkta effekter, dels om stora indirekta effekter då energi behövs till i princip allt. Samtidigt finns en risk att energipriserna tar fart igen liksom försvagningen av kronan. Detta beror i hög grad på en dålig strukturpolitik”, säger Kerstin Hallsten.

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom

Ekonomi