15 april 2024

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen


bildkollage med ekonomer och experter Övre raden: Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, Anna Breman, vice riksbankschef och Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Nedre raden: Jesper Hansson, seniorekonom Swedbank, Erik Spector, chefekonom Teknikföretagen och Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

Välkommen till Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas seminarium inför nästa avtalsrörelse!

Vilka är de ekonomiska utgångspunkterna inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna, när parterna ska enas om ett nytt Industriavtal? Det är den övergripande frågan när vi bjuder in till ett lunchseminarium den 4 juni.

Medverkar gör Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas chefekonomer, Erik Spector och Kerstin Hallsten, tillsammans med:

Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet

Anna Breman, vice riksbankschef

Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet

Jesper Hansson, seniorekonom Swedbank

Hur utvecklas konjunkturen, räntan och inflationen? Hur påverkar förändrat säkerhetsläge, geopolitisk utveckling och ryskt anfallskrig mot Ukraina? Vilka ekonomiska faktorer är relevanta för lönebildningen? Hur står sig svensk industris konkurrenskraft i en internationell jämförelse?

Det är några av de frågor vi kommer att diskutera.

Tid: Tisdagen den 4 juni klockan 12.00 – 13.30. Lättare lunch erbjuds från klockan 11.30.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Anmälan här


Ekonomi