19 januari 2024

Experten reder ut – Vad gäller vid snökaos?


bildmontage med snöig väg och porträtt till höger Kristina Karmestedt-Estman, biträdande förhandlingschef på Industriarbetsgivarna. Foto: Cathrin Lindell (miljöbild), Rikard Westman (porträttbild)

Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den påverkan det får på transporter, leveranser och möjlighet att förflytta sig aktualiseras frågeställningen om den arbetsrättsliga konsekvensen av att anställda inte kan ta sig till arbetet eller att arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete på grund av exempelvis uteblivna leveranser.

Vi ställde tre frågor till Kristina Karmestedt-Estman, biträdande förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Har den anställde rätt till lön vid frånvaro p.g.a. resekaoset?

Den huvudsakliga innebörden av anställningsavtalet är att arbetsgivaren ska utge lön och att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbete. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan sägas ”stå risken” för sådana oförutsedda händelser som det nu aktuella snöovädret. Avgörande är om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. En anställd som är frånvarande från arbetet till följd av rådande resekaos har alltså inte rätt till lön, utan frånvaron medför löneavdrag. Den anställde och arbetsgivaren kan naturligtvis komma överens om att kvitta frånvaron mot innestående tid i tidsbanker, ATK-ledighet, semester eller liknande.

Har den anställde rätt till lön om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete?

Situationer kan uppstå då något arbete inte kan erbjudas den anställda. Exempelvis kan tänkas driftstopp till följd av uteblivna leveranser av reservdelar. På samma sätt som ovan är det avgörande om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. Om så är fallet har denne rätt till lön även för det fall något arbete inte finns att erbjuda.

Vad händer om skolor stänger?

Om skolan stänger och barnen inte kan stanna hemma ensamma är det kommunens ansvar att hitta en alternativ plats för barnet. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala lön om den anställde väljer att stanna hemma.

Även i denna situation kan den anställde och arbetsgivaren naturligtvis komma överens om att kvitta frånvaron mot innestående tid i tidsbanker, ATK-ledighet, semester eller liknande.

Mer information

Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Kontakt

Kristina Karmestedt Estman
Kristina Karmestedt Estman
Biträdande förhandlingschef

arbetsgivarfrågor