22 februari 2021

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete


Riksdagshuset och Rosenbad kvällstid Foto: Roland Lundgren/Mostphotos

Regeringen föreslog den 19 februari en ändring av den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall.

Förändringarna innebär att möjligheten att korttidspermittera till 80 procent förlängs med en månad, det vill säga till och med 30 april 2021.

Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden. Förslaget är nu på remiss och de nya reglerna avses träda ikraft den 29 mars.

Tillväxtverket har meddelat att ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 kommer att öppna 29 mars. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida


arbetsgivarfrågor Corona Korttidsarbete Korttidspermittering Tillväxtverket