29 april 2021

Guide ska hjälpa företag med starka elektromagnetiska fält


CNC-operatör Foto: Jonas Bilberg

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin.

Den nya guiden har tagits fram i form av en ämnessida på Prevent.se med syftet att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav som gäller. På webbsidan om elektromagnetiska fält finns fyra informationsfilmer och en guide i åtta steg, vilket är ett bra stöd för arbetsgivare att göra riskbedömningar och mätningar.

Materialet är framtaget av Prevent i samverkan med Teknikföretagen, IF Metall och Industriarbetsgivarna.

Mer information

Här hittar du ämnessidan: https://www.prevent.se/elektromagnetiska-falt

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö


Arbetsmiljö Prevent