05 juni 2024

Heidelberg Materials går vidare i utvecklingen av CCS-anläggningen i Slite


Heidelberg Materials går vidare i utvecklingen av CCS-anläggningen i Slite

Nu ansöker Heidelberg Materials om tillstånd att bygga en av Europas största CCS-anläggningar för infångning av koldioxid vid cementfabriken i Slite på Gotland.

Heidelberg Materials går nu vidare i utvecklingen av en CCS-anläggning vid cementfabriken i Slite och lämnar i dag in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att kunna fånga in de utsläpp som genereras vid tillverkningen av cement.

Med biobaserade bränslen och koldioxidinfångning ställs fabriken om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp med möjlighet att skapa en betydande kolsänka. Satsningen minskar Sveriges koldioxidutsläpp med 4 procent.

I Slite tillverkas cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement.

– Slite CCS är innovation i absolut global framkant. Här driver vi teknisk utveckling för att på allvar lyckas skapa storskalig cementtillverkning i klimatmässig framkant. Med hjälp av biobaserade bränslen når vi bortom netto noll och skapar en betydande kolsänka, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige i ett pressmeddelande.

Heidelberg Materials är medlem i Industriarbetsgivarna och är Gotlands andra största privata arbetsgivare.

– Heidelberg Materials är en viktig förebild för industrins gröna omställning. Det behövs en grundtrygghet och konkurrenskraftiga ramvillkor i Sverige för de stora investeringar som nu är på gång för sysselsättning och stärkt konkurrenskraft, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Ansökan omfattar även tillstånd att bygga om Slite hamn för att möjliggöra transport av infångad koldioxid.

Läs mer.