17 december 2021

Höjt inkomsttak i sjukförsäkring


En man arbetar vid en dator Foto: Syda Productions/Mostphotos

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Höjningen av inkomsttaket påverkar beräkningen av förmånerna i sjukförsäkringen, såsom sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Med anledning av riksdagens beslut genomförs konsekvensändringar i berörda kollektivavtal. På Industriarbetsgivarguiden.se/arbetsgivarcirkulär kan du som är medlem läsa mer under ditt kollektivavtalsområde. Inloggning krävs.


arbetsgivarfrågor sjukförsäkring