31 mars 2023

Inbjudan till pressträff


Inbjudan till pressträff Tomas Undin och Per Widolf.

Arbetsgivarna inom industrin håller pressträff med anledning av OpO:s (opartiska ordförandens) slutliga hemställan.

Information:

Tid: Fredagen den 31 mars kl. 19.00

Plats: Storgatan 5, Teknikföretagen

Fack och arbetsgivare håller sina respektive pressträffar i samma lokaler. Först Facken inom industrin och sedan arbetsgivarna.  

Vänligen föranmälan till: Per Braconier, presschef, Teknikföretagen, 070-534 51 66, per.braconier@teknikforetagen.se.

Pressträffen går även att följa via en webbsändning. Klicka här!

Följ sändningen live:

Vid pressträffen medverkar:

Arbetsgivarnas ansvariga för slutförhandlingarna:

Arbetsgivarorganisationerna inom industriavtalet är:

Presskontakt:

Per Braconier, presschef, Teknikföretagen, 070-534 51 66

Ebba Fredin, presschef, Industriarbetsgivarna, 073 044 71 20

Linn Friman, pressekreterare, IKEM, 072 201 98 59

Daniel Emilsson, presschef, Livsmedelsföretagen, 076-275 83 60

Johan Grauers, kommunikationschef, Gröna arbetsgivare/Grafiska Företagen, 070 672 52 85

Alexandra Hernadi, kommunikationschef, TMF, 070 916 94 30


arbetsgivarfrågor Avtal23