05 september 2023

Industriarbetsgivarna gratulerar Ovako till ny anläggning för fossilfri vätgas


Industriarbetsgivarna gratulerar Ovako till ny anläggning för fossilfri vätgas Foto: Ovako

Stål- och återvinningsföretaget Ovako i Hofors har med statsminister Ulf Kristersson närvarande i dag invigt en världsledande anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål före valsning. Den nya anläggningen innebär en viktig milstolpe för en hållbar stålindustri.

Den fossilfria vätgasanläggningen i Hofors blir Europas största i full drift. Tekniklösningen för industriell värme innebär potential för stora utsläppsminskningar globalt, och inte bara inom stålindustrin.

Industriarbetsgivarna gratulerar till den nya anläggningen. Samtidigt vill vi påminna politiken om goda reformer och långsiktiga besked och villkor för industrin att våga investera i ny teknik.

– Det är viktigt att företagen kan genomföra de förändringar som krävs för den gröna omställningen. För att våga satsa måste ramvillkoren vara goda exempelvis satsningar på lösa framtida kompetensförsörjningen för industrin, och politiken teknikneutral och långsiktig. Industriarbetsgivarna gratulerar nu Ovako som sjösatt denna stora världsledande satsning som är en viktig del i att säkra och stärka svensk industris konkurrenskraft, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Den fossilfria vätgasen som kommer produceras i Ovakos nya anläggning ska användas för att värma stål vid intilliggande valsverk, vilket kommer minska koldioxidutsläppen till nära noll. Förutom uppvärmningen av stål avses vätgasen att användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar och överskottsvärmen från anläggningen bli till fjärrvärme.


Stål- och metallindustrin