17 maj 2023

Industriarbetsgivarna i industrisamtal med näringsministern


Industriarbetsgivarna i industrisamtal med näringsministern

I tisdags, den 16 maj, ägde ett första industrisamtal med den nya regeringen rum då Industrirådet träffade näringsminister Ebba Busch. Från Industriarbetsgivarna deltog vd Per Hidesten. Även Fredrik Gunnarsson från Industrirådets sekretariat närvarade.

Under industrisamtalet presenterade ministern regeringens näringspolitiska prioriteringar och välkomnade initiativet till industrisamtalet.

Mötet kom delvis att handla om framtida samverkan med industrins parter som i sin tur fick berätta om avtalsrörelsen och om utmaningar kopplade till industrins konkurrenskraft.

Ministern framhöll vikten av svensk industris konkurrenskraft och att den i stor utsträckning ligger i den gröna omställningen där Sverige har en tätposition.

Förutom Industriarbetsgivarna deltog även representanter för Jernkontoret, Teknikföretagen, If Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Svemin.

Mer information:


industrirådet