29 augusti 2023

Industriarbetsgivarna i möte med Finlands arbetsminister


Industriarbetsgivarna i möte med Finlands arbetsminister

Vd Per Hidesten och förhandlingschef Per Widolf från Industriarbetsgivarna träffade under tisdagen Finlands arbetsmister Arto Satonen (Samlingspartiet) för ett samtal om svensk och finsk konkurrenskraft. Det var Satonens första officiella Sverigebesök i egenskap av nyvald minister.

Under mötet diskuterades aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor och ökad produktivitet.

Industrins produktivitet är grunden för export, samhälle och välfärd. Frågan om stärkt produktivitet är just nu högaktuell i både Finland och Sverige – hur arbetsmarknaden ska kunna bli mer effektiv och goda förutsättningar för den konkurrensutsatta exportindustrin.

– Våra länder har mycket att lära av varandra genom gemensamma frågor och utmaningar. En huvudfråga som i stort sett genomsyrar hela arbetsmarknaden är produktiviteten, hur vi ska kunna bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Det var något vi diskuterade, säger Per Hidesten efter dagens möte.

Tidigare i år sjösattes nya arbetsmarknadsreformer i Finland för att på sikt kunna stärka produktiviteten. En central punkt i reformprogrammet är att regeringen vill stärka den exportledda arbetsmarknadsmodellen i fråga om lönebildningen.

– Vi anser att Finland skulle ha mycket att vinna på att likt Sverige låta den konkurrensutsatta industrin vara lönenormerande. Industriavtalet har tjänat Sverige väl, det ger stabilitet och förutsägbarhet att med en tydlig modell för lönesättning.

– Flera av våra medlemsföretag är också verksamma i Finland och basindustrin är lika viktig för Finland som den är för Sverige. Finlands sak är vår, avslutar Per Hidesten.

I mötet deltog även statssekreteraren Timo Jaatinen, Finlands ambassadör i Sverige Maimo Henriksson, Mattias Dahl vice vd Svenskt Näringsliv, Beata Hammarskiöld Svenskt Näringsliv samt Jukka Sarhimaa, specialmedarbetare.