16 maj 2024

Industriarbetsgivarna och IKEM: Arbetskraftsinvandrare medför viktig kompetens


Industriarbetsgivarna och IKEM: Arbetskraftsinvandrare medför viktig kompetens

Industriarbetsgivarna och IKEM har gemensamt svarat regeringen med remiss på förslaget om nya regler för arbetskraftsinvandring. Mot bakgrund av industrins stora behov av kompetens är regler som innebär en begränsning av arbetskraftsinvandring inte särskilt framåtsyftande.

Till att börja med är regeringens förslag om lönegolv ett intrång på den svenska modellen. Att på detta sätt rubba balansen i modellen kan leda till allvarliga konsekvenser i lönebildningen.

– Regeringen ska stå utanför lönebildningen. Det är upp till arbetsmarknadens parter att bestämma. Ska arbetsgivare betala olika löner åt svenska medarbetare och nyanställda tredjelandsmedborgare som blir en konsekvens av förslaget?  Dessutom är det lönedrivande och riskerar ge kraftigt höjda arbetskraftskostnader. Det skadar konkurrenskraften, säger Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna.

För det andra, medför arbetskraftsinvandrare viktig kompetens till många delar av närings­livet och leder till att det skapas fler jobb på svensk arbetsmarknad.

– Utgångspunkten för ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring är företagens rätt att bestämma vilken kompetens som behövs för verksamheten.

Industrins kompetensbehov är omfattande. Rätt förut­sätt­ningar att rekrytera är avgörande för industrins internationella konkurrens­kraft. Att begränsa möjligheterna till arbetskraftsinvandring skadar kompetens­­­­försörjningen och därmed Sveriges industris konkurrenskraft.

– Bristen på kompetens som vi har kommer inte att lösas genom de människor som finns i Sverige, utan det måste till något annat. Och i den ekvationen kan vi se att arbetskraftsinvandringen är kritiskt avgörande för att vi ska lyckas få en balans i kompetensförsörjningen.

–  Regeringen sätter upp staket. Men det är ju de som kommer hit och arbetar, betalar skatt och skapar det välstånd som vi vill ha, avslutar Per Hidesten.

För det tredje är förslagen heller inte effektiva för att motverka fusk och missbruk. Både den föreliggande utredningen och tidigare utredningar har konstaterat att lönegränser inte motverkar det fusk som regeringen oftast lyfter som skäl för att införa medianlönekrav och arbetsmarknadsprövning.

Remissvaret går att ladda ner här.

Se sammanfattning nedan.