10 augusti 2021

Industriarbetsgivarna: ”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

– Det är ett systemfel att svensk basindustri är tvingad till korta planeringshorisonter som verkar bygga på halvårscykler. Nu måste industrin följa detta noggrant […]

– Det är ett systemfel att svensk basindustri är tvingad till korta planeringshorisonter som verkar bygga på halvårscykler. Nu måste industrin följa detta noggrant då planerings- och varseltider är långa, fortsätter Per Hidesten. 

– Vi förutsätter att regeringen redan i morgon tar höjd för att hantera den cement- och sysselsättningskris som nu riskerar att uppkomma efter denna temporära lösning och att man gör detta i dialog med branschen och arbetsmarknadens parter, säger Per Hidesten. 

­– Om basindustrin ska gå i bräschen för Sveriges klimatarbete genom att ställa om och arbeta för klimatneutrala värdekedjor behövs långsiktighet och förutsägbarhet, annars görs investeringarna i andra länder och Sverige förlorar arbetstillfällen. Vi har den senaste tiden tyvärr sett alltför många exempel på detta, avslutar Per Hidesten.

Kontakt

Per Hidesten
Per Hidesten
VD
Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

cementa cementkrisen