01 oktober 2021

Industriarbetsgivarna välkomnar tillfällig lösning på cementkrisen – men kritiserar tillståndsprocesserna


Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna Per Hidesten, vd. Foto: Rikard Westman

”Det är bra att riksdagen i dag har röstat ja till den tillfälliga lagen som gör det möjligt för Cementa att bryta kalk i nuvarande täkt i Slite efter den 31 oktober. Det gör att vi undviker varsel och en akut infrastrukturkris, men cementkrisen måste lösas också på lång sikt. Därför är det för tidigt att andas ut och dagens beslut innebär bara en kortsiktig hantering av den akuta krisen”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Det är ett systemfel att företagen i dag tvingas till både korta och osäkra planeringshorisonter. Företagen tvingas till onödiga investeringsrisker på grund av osäkerheten som uppstår.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Samtidigt som han välkomnar dagens beslut riktar han skarp kritik mot hur tillståndsprocesserna hanteras i Sverige.

– Dagens ineffektiva och rättsosäkra processer gör att det blir svårare att bedriva industriell verksamhet här i Sverige och riskerar såklart att påverka sysselsättningen negativt. Det är ett systemfel att företagen i dag tvingas till både korta och osäkra planeringshorisonter. Företagen tvingas till onödiga investeringsrisker på grund av osäkerheten som uppstår, säger Per Hidesten.

– Utan industrin stannar Sverige, det visar inte minst den här cementkrisen. Värdekedjorna hänger ihop och cementkrisen visar på sårbarheten för jobben, säger han.

Han påminner också om att svensk basindustri ligger i framkant när det gäller den gröna omställningen.

– Våra industrier både kan och vill vara med och bidra till den gröna omställningen och har långtgående investeringsplaner, men tillståndshanteringen gör det nästintill omöjligt, avslutar Per Hidesten.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

cementkrisen tillstånd