09 mars 2022

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexpert får uppdrag av EU-kommissionen


Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna. Fotograf: Rikard Westman

Åsa Dahlfors har utsetts till arbetsgivarrepresentant för Svenskt Näringslivs räkning i EU-kommissionens arbetsgrupp ”Working Party Vision Zero”. – Deltagandet ger oss möjlighet att påverka på EU-nivå i en fråga som prioriteras högt av basindustrins företag, säger hon.

Industriarbetsgivarnas Åsa Dahlfors, expert och rådgivare inom arbetsmiljöfrågor, är utsedd av Business Europe till att medverka som en av fyra arbetsgivarrepresentanter för Svenskt Näringslivs räkning i EU-kommissionens ”Working Party Vision Zero”, om EU:s nollvision för olyckor och ohälsa i arbetslivet.

Arbetet inleddes 17 februari med ett trepartsmöte med EU-kommissionen, myndigheter och arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Syftet med projektet är att ta fram information och verktyg för att öka medvetandegraden om EU:s nollvision.

– Efter att ha deltagit i det första mötet är det tydligt att olika länder inom EU har kommit olika långt på arbetsmiljöområdet och att synen på hur nollvisionen ska formuleras varierar. Inom Industriarbetsgivarna är det här en självklar och högt prioriterad fråga. Därför är det bra att vi genom Svenskt Näringsliv och Business Europe får möjlighet att påverka på EU-nivå, säger Åsa Dahlfors.

Med Industriarbetsgivarnas nollvision som inspiration

Uppdraget ska redovisas för EU-kommissionen i slutet av 2022, vilket ställer stora krav på arbetsgruppens effektivitet. En undergrupp har utsetts för att ta fram ett utkast som den större grupperingen sedan kan ta ställning till. Åsa Dahlfors har utsetts till att även medverka i undergruppen.

– Jag kommer att föreslå att vi använder Industriarbetsgivarnas nollvision som inspiration i det här arbetet. Det är många som lyfter vår vision som ett bra exempel på hur man kan arbeta med ledarskap, deltagande och kompetens på arbetsmiljöområdet, avslutar Åsa Dahlfors, expert och rådgivare inom arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna.

Läs mer

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö EU EU-kommissionen