19 oktober 2023

Industrins Ekonomiska Råd: Klimatomställning på lika villkor?


Industrins Ekonomiska Råd: Klimatomställning på lika villkor?

Svensk industri behöver tydliga och långsiktiga spelregler för att fullt ut kunna bidra till klimatomställningen. Det är ett av huvudbudskapen i Industrins Ekonomiska Råds rapport för 2023 som publiceras idag. IER granskar och analyserar i rapporten både klimatpolitiken och hur Sverige påverkas när vissa länder använder sig av mer statlig inblandning i omställningen.

Klimatutmaningar och geopolitisk osäkerhet sätter nya ramar för utvecklingen av svensk industri de kommande decennierna. Detta reser flera tuffa frågor inför framtiden. Industrins ekonomiska råd försöker besvara flera av dessa i sin nya rapport. 

Detta är bara några exempel på frågor som behandlas på djupet i rapporten.

– Vi ger i rapporten inte ett entydigt besked typ: detta måste regeringen göra eller låta bli. Däremot så går vi grundligt igenom vad som sker och pekar på faror respektive förtjänster med statlig industripolitik och närliggande frågor, säger Ola Bergström, som är ordförande i Industrins Ekonomiska Råd.

Om Industrins Ekonomiska Råd
Industrins Ekonomiska Råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är:

Ola Bergström, Professor, Göteborgs universitet (ordförande)

Lena Sellgren, Chefekonom, Business Sweden

Kristina Nyström, Professor, Kungliga tekniska högskolan

Göran Hjelm, ek.dr. Finanspolitiska rådet.

Ladda ner rapporten här