09 mars 2023

Jämställdhet i fokus när Årets Fe 2023 utnämndes


Fyra personer framför en tegelvägg Från prisutdelningen av Årets Fe 2023. Fr. vänster: Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Malin Blank, SSAB, Monika Sammelin, LKAB och Göran Björkman, Alleima.

Under onsdagen arrangerade Industriarbetsgivarna, Svemin och Jernkontoret lunchseminarium med prisutdelningen för Årets Fe 2023 – med jämställdhetsfrågan i fokus.

Den 8 mars utnämndes Årets Fe för andra året i rad med syfte att uppmärksamma kvinnor i gruv- och stålindustrin och lyfta den kunskap och yrkeserfarenhet som dessa personer bidrar med. 

Alldeles för få kvinnor jobbar inom gruv- och stålindustrin – drygt 20 procent – och förändringen går långsamt. Därför har Årets Fe och 40-över 40 listan instiftats.

Moderator för dagen var Emma Härdmark som representerade både Svemin och nätverket Women in Mining Sverige.

– Det är viktigt att uppmärksamma den erfarenhet som byggs upp genom åren. Det finns många vardagsaspekter på den skeva statistiken. Vikten av kvinnliga förebilder kan inte underskattas, det är en av anledningarna att utmärkelsen Årets Fe och 40- över 40-listan arrangerats. Vi har gått ut och uppmanat brett i våra branscher till att nominera.

Vilken betydelse har en lista?

Annika Roos, vd på Jernkontoret framhöll vikten av en god balans.

– Det är viktigt för hela industrins utveckling och det är värdefullt med förebilder. 40 över 40-listan representerar 40 kvinnor med yrkeserfarenhet som också gjort framgångsrika insatser, inte bara på sina företag utan i bredare bemärkelse.

40 över 40-listan visar att förebilder finns på alla nivåer, i olika roller och utspridda över hela landet.

– Listan ger inspiration men också möjlighet att prata om att det finns kvinnor i gruv- och stålindustrin. Den gröna omställningen omfattar också kvinnor och jämställdhet. Ett sådant här arbete och engagemang gör skillnad.

Den första Årets Fe, utnämnd 2022, fanns också på plats: Jenny Gotthardsson, general manager på Boliden Garpenberg.

– Jämställdheten är inte uppnådd än, vi har ett stort arbete kvar att göra, framhöll hon.

På frågan om hur fokus har skiftat på senare år menar Jenny Gotthardsson att det finns en annan medvetenhet kring rekrytering och kompetensförsörjning.

– Det handlar inte bara om att rekrytera in utan också om hur man skapar ett bra klimat och om arbetsmiljö för att attrahera bredare målgrupper och för att behålla kompetens.

Hennes medskick till Årets Fe 2023 var tydligt:

– Ha roligt med uppdraget och ta chansen att lyfta fram industrin!

”Vi pratar om det men det sker inte tillräckligt”

Därefter välkomnade Emma Härdmark upp Maija Inkala från stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner. Deras senaste kartläggning av industrin visade att andelen kvinnor på vd- och styrelseordförandeposter har minskat sedan senaste årliga mätningen.

Enligt henne är jämställdhetsarbetet det första företag i regel drar in på under sämre tider.

– Ett framsteg är i alla fall att vi använder ordet jämställdhet. Vi pratar om det men det sker inte tillräckligt.

Emma Härdmark frågade om det vore bättre med ett pris till en man – ”Årets Sten” – något som lockade åhörarna till skratt.

– Ja det kan också behövas. Det krävs förebilder.

”Det gäller att ha samsyn internt”

Därefter deltog Industriarbetsgivarnas ordförande tillika vice ordförande i Jernkontorets fullmäktige Göran Björkman, koncernchef och vd för Alleima och Malin Lundgren, HR-direktör på JM i ett panelsamtal. Göran Björkman var tydlig med att ”otroligt mycket jobb måste göras i jämställdhetsfrågan. Det handlar om grundvärderingar, tradition och kultur.”

Malin Lundgren lyfte att JM har flera kvinnliga chefer.

– Jag ser inte samma inbromsning som Allbright-rapporten menar, men det går långsamt. Bredden på rekryteringsbasen är viktig. Om vi ska bygga framtidens samhälle – då måste också de som bygger spegla det och då handlar det om att anställa både män och kvinnor.

– Vi har satt tydliga och ambitiösa mål som följs upp kontinuerligt samtidigt som vi arbetar med enskilda initiativ. 2030 ska vi ha 20 procent kvinnliga hantverkare (i dag har vi 8 procent). Det är också viktigt att behålla kompetensen.

Göran Björkman tog vid.

– Det går långsamt med att rekrytera in fler kvinnor. Vi mäter och har haft det på agendan länge. Varför är det så svårt att nå just det här målet när vi når andra mål?

– Det gäller att ha samsyn internt med. Vi samarbetar bland annat med Allbright-stiftelsen.

Parterna på plats

Parterna deltog genom Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, för att berätta om och diskutera vad fack och arbetsgivarorganisationen gör i jämställdhetsarbetet.

Hur närvarande är jämställdhet i de pågående avtalsförhandlingarna frågade Emma Härdmark?

– Jo, jämställdhetsfrågan är närvarande också i avtalsrörelsen, framhöll Per Hidesten.

– Det ser olika ut inom specifika avtalsområden. En konkret fråga för oss är föräldraledighet. Vi har också en partsgemensam arbetsgrupp där jämställdhetsfrågor diskuteras, berättade Marie Nilsson.

Per Hidesten lyfte vikten av ett jämställdhetspris men också vikten av att jobba med jämställdhetsfrågor på företagen och hur till exempel diskrimineringsfrågor ska kunna hanteras. Både Per Hidesten och Marie Nilsson adresserade hur viktigt det är med kompetensförsörjningen och Marie Nilsson menade att ett huvudskäl att bli mer jämställda handlar om överlevnad.

– Ytterst handlar jämställdhetsarbetet om en överlevnad, 50 procent av befolkningen kan inte exkluderas. Vi måste visa att industriarbeten är moderna i dag och visa upp industrins yrken. Vidare är det viktigt med kvinnliga förebilder som besöker skolor och som berättar om hur det är att jobba inom industrin.

Per Hidesten fortsatte.

– Man blir frustrerad när det står still. Ett ökat fokus på jämställdhet är bra. Vi har massor att ta tag i. Industriarbetsgivarna har varit med i projektet Trakasseribarometern med Kantar Sifo, om när situationer och tystnadskultur uppstår. Här finns stora utmaningar.

Nyindustrialiseringen och kompetensförsörjningen – hur ser ekvationen ut?

– Att nå ut om den gröna omställningen är en viktig del i jämställdhetsfrågan. Svensk industri är en viktig del av klimatomställningen. Den som väljer att arbeta inom industrin bidrar till den gröna omställningen, avslutade Per Hidesten.

Dags att utnämna Årets Fe 2023

– Det har kommit in fantastiska nomineringar i år, berättade moderator Emma Härdmark och välkomnade Malin Blank från SSAB, representant för juryn som beslutat om årets pris. Hon berättade bland annat om betydelsen av en utmärkelse som Årets Fe:

– Jämställdhetsarbetet är långsiktigt där alla olika aktiviteter och insatser har långsiktig betydelse. Det är viktigt att synliggöra den kompetens som finns och här fyller Årets Fe en viktig roll.

”Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och återindustrialiseringen av Sverige är Årets Fe 2023 en pragmatisk och trygg ledare. Med båda fötterna på malmen står hon stabilt i nutid såväl som i framtid och leder engagerat vägen med sin smittande energi. Hon skapar en sann team-känsla och tydlig riktning för de mål som ska och kommer att uppnås. Under ledning av Årets Fe 2023 har verksamheten uppnått fantastiska resultat med produktionsrekord – samtidigt som säkerheten ständigt är i fokus.

I sitt ledarskap hanterar Årets Fe 2023 den pågående gruv- och förädlingsproduktionen samtidigt som hon driver de massiva insatser som klimatomställningen kräver. Med en gedigen erfarenhet har Årets Fe 2023 en central roll inte bara för regionens utveckling utan skapar också förutsättningarna för grönt stål, ja, för hela de gröna värdekedjorna som börjar i berget.”

Juryns motivering till Årets Fe 2023

Grattis Monika Sammelin, områdeschef på LKAB Malmberget, till Årets Fe 2023!

– Det är fantastiskt roligt att ha tilldelats Årets Fe. Det är en bekräftelse för mig i mitt arbete, men också för LKAB att vi är på rätt väg. Att ta fram listan med 40 över 40 är ett bra sätt att synliggöra kompetenta kvinnor som kan agera förebilder i vår bransch och på så sätt bidra till att ändra synsätt och locka fler att bli nyfikna på oss. För vi har en riktigt rolig bransch med de coolaste jobben, säger Monika Sammelin, Årets Fe 2023.

Ta del av seminariet i efterhand:


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Gruvindustrin Stål- och metallindustrin