18 juni 2024

Kerstin Hallsten i expertseminarium om kronans utveckling


kerstin talar vid seminarium

Är kronan en skvalpvaluta? Varför finns en trend mot en allt svagare krona och vad kan göras åt det? Bör Sverige överge kronan till förmån för euron? Det var några av frågeställningarna i ett seminarium av ESO – Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten medverkade som panellist.

I en ESO-rapport analyserar ekonomiprofessorerna Harry Flam och Mats Persson kronans utveckling från det att den blev rörlig fram till idag. De försöker svara på varför den svenska kronan de senaste tio åren trendmässigt har försvagats mot viktiga valutor som dollarn och euron. De konstaterar att utvecklingen bara till mindre del kan förklaras av skillnader i makrovariabler som tillväxt, produktivitet och inflation i Sverige jämfört med i andra länder. Mer svårfångade variabler som förväntningar och riskpremier verkar spela en avgörande roll.

Rapporten presenterades vid ett seminarium av författarna och kommenterades av Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna, Olav Syrstad från Handelshögskolan i Oslo samt Robert Bergqvist, seniorekonom, SEB.


Ekonomi