21 december 2023

Klargörande besked om placeringstid vid inhyrning


stålbalkar och kran Foto: Rikard Westman

Huvudavtalsnämnden, bestående av representanter från Svenskt Näringsliv, LO samt PTK, har yttrat sig i frågan om hur begreppet ”placerad hos kundföretaget” ska förstås enligt den nya bestämmelsen i uthyrningslagen samt i Huvudavtalet.

Yttrandet finns att läsa i sin helhet på Huvudavtalsnämndens hemsida.

Bakgrunden är att Huvudavtalet och den regel i uthyrningslagen som började gälla den 1 oktober 2022 innehåller en bestämmelse som innebär att en inhyrd arbetstagare ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget, alternativt erhålla viss ersättning, när den inhyrde arbetstagaren varit placerad hos kundföretaget under sammanlagt minst 24 månader under en ramtid om 36 månader. Frågan i vilken utsträckning den inhyrde arbetstagaren får tillgodoräkna sig frånvarotid såsom placerad tid hade inte berörts av Huvudavtalets parter eller av lagstiftaren.

Efter att Huvudavtalsnämnden nu yttrat sig står det klart att utgångspunkten är att en inhyrd arbetstagare är placerad hos kundföretaget under den tid som denne utför arbete på driftsenheten där denne är inhyrd. En arbetstagare som är inhyrd på ett kundföretag, oavsett om det är på hel- eller deltid, och där löpande utför arbete, får dessutom tillgodoräkna sig placerad tid även under ledig tid som följer av arbetsschemat. Därutöver får giltig frånvaro hos den uthyrande arbetsgivaren i upp till fem sammanhängande veckor (35 dagar) vid varje frånvarotillfälle räknas som placerad tid. Är frånvaron längre ska den inhyrde arbetstagaren anses ha varit placerad hos kundföretaget endast i 35 dagar.

Vid tillfällig uthyrning, där en arbetstagare hyrs in för enstaka dagar, räknas dock endast arbetade dagar som placeringstid.

Detta påverkar inte affärsförhållandet mellan kundföretag och bemanningsföretag eller företagens rättsliga möjligheter att till exempel avsluta eller avboka en inhyrning i förtid.

Mer arbetsrättslig information på Industriarbetsgivarguiden

Till dig som är medlem i Industriarbetsgivarnas: Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Där finns även arbetsgivarcirkulär med mer information om placeringstid vid inhyrning. Du hittar cirkuläret under ditt avtalsområde.


arbetsgivarfrågor