04 december 2020

Klargörande kring permitteringsstöd och vinstutdelning


Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna Foto: Rikard Westman

Företag kan inte göra vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden.

Det förtydligade Tillväxtverket tidigare i veckan vad gäller tillämpningen av regelverket kring stödet för korttidsarbete.

Regeringen har föreslagit en förlängning av nuvarande system för korttidsarbete och som sträcker fram till den 30 juni 2021.

Året ut är subventionsgraden 75 procent enligt de regler som gäller för 2020. Under perioden fram till den 30 juni nästa år kommer stödet vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent, enligt lagförslaget. Nya krav på revisorsintyg finns också med i lagförslaget och medför att de arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor tillsammans med ansökan ska lämna ett yttrande från en revisor.

Lagförslaget är nu ute på remiss och väntas träda i kraft den 15 februari 2021.

Fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar Tillväxtverket de vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under nämnda tidsfrister – det vill säga de två månader som följer närmast före stödperioden, under själva stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Likaså kontrolleras koncernbidrag i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Industriarbetsgivarna påverkar, bevakar och söker löpande klargöranden kring stödet för korttidsarbete genom kontakter både med regeringen och Tillväxtverket.

– Vi är fortsatt kritiska till Tillväxtverkets hantering av stödet för korttidsarbete. Myndigheten har varit både otydlig och senfärdig med sina besked. Våra medlemsföretag behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att planera verksamheten, säger Per Hidesten vd på Industriarbetsgivarna. 

Pressmeddelande från Tillväxtverket

Regeringens pressmeddelande om förlängning av stödet


arbetsgivarfrågor Corona Korttidsarbete Permitteringsstöd Vinstutdelning