21 februari 2024

Kollektivavtal – en strategisk tillgång för medlemsföretagen


Bildkollage med Martin framför en miljöbild från Kiruna Martin Brorell, förhandlare och rådgivare på Industriarbetsgivarna. Porträttfoto: Rikard Westman

Branschanpassade villkor, fredsplikt och förmånliga försäkringar är några av de fördelar som Martin Brorell på Industriarbetsgivarna lyfter fram när han pratar om kollektivavtalens styrka. För basindustrins företag är det i princip en självklarhet att teckna kollektivavtal.

Martin Brorell är förhandlare och rådgivare på Industriarbetsgivarna, med en lång bakgrund i partsvärlden. Han arbetar framför allt med arbetsrättslig rådgivning, centrala tvister och kollektivavtalsförhandlingar samt håller i utbildningar.

Han lyfter fram fredsplikten som en viktig del i alla kollektivavtal, eftersom den innebär en viktig förutsägbarhet.

– Våra medlemmar behöver den stabiliteten. De arbetar inom basindustrin och där är det särskilt viktigt med stabilitet, eftersom det görs stora investeringar med långa planeringshorisonter. Sammantaget leder kollektivavtalen till ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft. Därför är det för de allra flesta företag i våra branscher en självklarhet att teckna kollektivavtal. Man kan säga att basindustrin har en central roll i den svenska modellen.

Kollektivavtal som en strategisk tillgång

Kollektivavtal fungerar också som en strategisk tillgång för företag som vill kunna anpassa sig till förändringar på marknaden och nya behov av arbetskraft. Martin Brorell lyfter fram de branschanpassade villkor som finns i Industriarbetsgivarnas kollektivavtal som något mycket positivt för att kunna möta dessa förändringar och behov.

– Vi har specifika regler för anställning och arbetstidsreglering samt möjlighet att fördela arbetet, vilka alla svarar mot de specifika behov som finns i just vår bransch. De innebär en stor fördel för våra medlemmar. Det är dessutom avgörande att kunna vara relevanta och anpassa dessa villkor, vilket vi diskuterar ständigt hur vi ska göra för att på bästa sätt kunna möta framtiden. Det är en dialog vi för med våra fackliga motparter och det kräver att vi kan hitta samförståndslösningar, berättar han.

Avtalen innehåller även förmånliga försäkringar samt ersättningar såsom kompletterande föräldralön och sjuklön.

Industriarbetsgivarnas medlemmar har en viktig roll i detta och Industriarbetsgivarna lägger mycket tid på fortlöpande kontakt med medlemmarna, bland annat genom företagsbesök. Medlemmarna har även väldigt viktig roll när nya avtal ska framförhandlas.

– Medlemmarna är delaktiga i förhandlingsdelegationerna och hjälper oss att förstå vilka krav vi behöver ställa i förhandlingarna. De är helt centrala i vår förhandlingsprocess.

Utöver kollektivavtalen gör Industriarbetsgivarna allt för att stödja medlemmarna, till exempel att säkerställa att lagar och avtal tillämpas på ett korrekt sätt.

– Vi biträder även medlemmarna i olika former av arbetsrättsliga förhandlingar och processer. Vi erbjuder även utbildningar, hjälp med arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning samt ekonomisk analys. Vi arbetar också aktivt med påverkan i näringspolitiska frågor och mycket mer, säger han.

Kollektivavtal att föredra framför hängavtal

Till de företag som inte är anslutna till ett kollektivavtal har Martin Brorell ett tydligt råd.

– Undvik hängavtal och gå istället direkt med i en arbetsgivarorganisation. Då ingår råd och stöd för hur man tillämpar kollektivavtalet, istället för att man ska behöva pröva sig fram på egen hand. Dessutom betalar medlemmar en lägre avgift för de kollektivavtalade försäkringarna.

För att kollektivavtalen ska kunna fortsätta att vara relevanta i framtiden behöver den EU-lagstiftning som påverkar arbetsmarknaden vara så branschanpassad som möjligt för att konkurrenskraften inte ska utmanas utan istället kunna fortsätta förbättras.

– Vi vill att det ska vara möjligt för parterna att anpassa sig utifrån våra medlemsföretags förutsättningar när det kommer ny EU-lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Annars riskerar man att lagstifta om frågor som är ett problem i andra länder men som i grunden inte är ett problem för våra medlemsföretag.

Vad innebär ett medlemskap i Industriarbetsgivarna?

Genom att bli medlem i Industriarbetsgivarna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du som arbetsgivare stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö och många andra områden.


arbetsgivarfrågor Kollektivavtal