25 oktober 2022

Kommentar på LO:s besked om samordning


Kommentar på LO:s besked om samordning

Industriarbetsgivarna om beskedet om samordning av LO-förbunden i avtalsförhandlingarna 2023.

”Vi konstaterar att LO är samordnat och det positiva med det är att det kan ge bra förutsättningar för förbundens förhandlingar inom Industriavtalet. Vi ser att det finns en enighet inom LO om att industrin ska normera”, säger Per Widolf förhandlingschef Industriarbetsgivarna. 

När det gäller låglönesatsningen ger Per Widolf följande kommentar:

”Låglönesatsningar kan ge tröskeleffekter på arbetsmarknaden och driver vare sig den produktivitet eller den  konkurrenskraft som svensk industri behöver”, konstaterar Per Widolf.


arbetsgivarfrågor