21 februari 2023

Kravväxling för byggnadsämnesindustrin och svetsmekanisk industri


Per Widolf och person i verkstad Foto: TT/Anders Wiklund samt Rikard Westman

I dag den 21 februari växlar Industriarbetsgivarna krav med sina motparter för arbetare inom byggnadsämnesindustrin, svetsmekanisk industri och buteljglasindustri.

Byggnadsämnesavtalet, SVEMEK-avtalet (avtalet för svetsmekanisk industri) samt avtalet för buteljglasindustrin omfattar sammanlagt 588 företag med drygt 14 000 arbetare. Den fackliga motparten är IF Metall.

Medlemsföretagen inom byggnadsämnesindustrin tillverkar produkter för byggnadsändamål såsom betong, betongvaror, cement, gipsskivor, grus, isolering, kalk, keramiska artiklar, lättbetong, makadam, takmaterial och tegel. Några företag verkar inom buteljglasindustrin.

Företagen inom den svetsmekaniska industrin är verksamma inom stål- och maskinbygge, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag och maskinuthyrning.

Industriarbetsgivarnas överordnade mål med avtalsförhandlingarna är att konkurrenskraften ska stärkas och att de avtal som träffas långsiktigt utvecklar industrin och möjligheten till fler industrijobb.

”Under senare år har våra arbetskraftskostnader ökat snabbare än i många andra länder och vi har inte blivit effektivare. Vi har i viss utsträckning klarat oss på grund av att kronan har försvagats, men det är inte en hållbar lösning på lång sikt”, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

”Konkurrenskraft måste byggas långsiktigt med produktivitet”, säger han och fortsätter:

”Industriarbetsgivarna ser gärna längre avtal. Svensk industri är mitt uppe i en grön omställning som kräver enorma investeringar, tillstånd, el och satsningar på kompetens och därför är förutsägbarhet i kostnader oerhört viktigt för bolagen. Det ger företagen stabilitet och möjlighet till långsiktig planering.”

Industriarbetsgivarna står bakom budet på 2,0 procent.

I december 2022 presenterade arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ett bud i förhandlingarna på en årstakt på 2,0 procent samt ett engångsbelopp om 3 000 kronor i ett 12-månaders avtal. Industriarbetsgivarna har ställt sig bakom budet.

”Vi konstaterar att Teknikföretagens bud är på en nivå i enlighet med Industriavtalets syfte att verka för god konkurrenskraft. Nivån driver heller inte på inflationen och engångsbeloppet ryms också inom den ramen”, avslutar Per Widolf.

Industriarbetsgivarna kommer under avtalsrörelsen att förhandla sammanlagt tio kollektivavtal. Samtidigt pågår fram till den 31 mars förhandlingarna om det så kallade märket.

Mer om Avtal 2023

Under avtalsförhandlingarna för 2023 kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 avtal. Den 21 december växlade industrins parter krav och under våren – senast den 31 mars 2023 – sätts märket för resten av arbetsmarknaden.

Kollektivavtalsförhandlingarna för SVEMEK och BÄF sker något senare än för Industriarbetsgivarnas övriga kollektivavtalsområden och inleds med växling av yrkanden den 21 februari.


arbetsgivarfrågor Avtal23 BÄF SVEMEK