01 november 2022

Lönebildning i fokus på partsgemensamt seminarium


Åhörare med varselkläder under lönebildningsseminarium

Den 20 oktober genomförde Industriarbetsgivarna och IF Metall ett partsgemensamt lönebildningsseminarium. Dagen arrangerades hos Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Bakgrunden till seminariet var bland annat det ökade intresset hos såväl Industriarbetsgivarnas medlemsföretag som hos IF Metall om hur man på olika sätt kan utveckla lokala lönesystem. Medlemsföretag som Uponor AB, Seco Tools AB och Outokumpu Stainless AB berättade om hur deras lokala lönesystem fungerar, hur de partsgemensamt tagits fram, deras fördelar och deras utvecklingspotential.

Har främjat mer jämställda löner

Joakim Göransson, klubbordförande för IF Metall på Uponor AB, berättade bland annat att företaget tidigare haft ett lönesystem som byggt på befattningar och utan individuella inslag. För att öka motivation, löneutveckling och produktion arbetade de lokala parterna fram ett lokalt lönesystem med fler individuella inslag, vilket lett till att kollektivet som helhet har fått en bättre löneutveckling och att detta även främjat mer jämställda löner.

På eftermiddagen berättade Per Östlund, lönebildningsexpert på Almega, hur lönesamtal bäst kan genomföras. Dessutom gick avtalsansvariga för stål- och metallavtalet, Christian Rimmerfeldt på Industriarbetsgivarna och Tommy Thunberg Bertolone på IF Metall, igenom hur det centrala avtalet kan främja lokala lönesystem för ökad produktionsutveckling, kompetensutveckling samt god löneutveckling.

Mer om lönebildning:

På Industriarbetsgivarguiden finns information för dig som arbetar med lönebildningsfrågor. Du hittar exempelvis checklistor över hur man håller mål-, lön- och medarbetarsamtal, information om hur man genomför belöningssystem. Dessutom tipsar vi om Svenskt Näringslivs temasida om lönebildning.

Kontakt

Christian Rimmerfeldt
Christian Rimmerfeldt
Arbetsrättsjurist, förhandlare
Moon-Hee Tjeder
Moon-Hee Tjeder
Arbetsrättsjurist, förhandlare

arbetsgivarfrågor