23 juni 2022

Nu har Industriarbetsgivarna signerat nya LAS


undertecknar LAS med IF metall Industriarbetsgivarnas företrädare undertecknar de nya avtalen med företrädare från IF Metall

I dag, den 23 juni har Industriarbetsgivarna antagit det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd tillsammans med de fackliga motparterna.

– Vi har nu säkerställt att de nya reglerna också gäller på våra områden och i våra kollektivavtal i och med undertecknandet idag, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Det var under torsdagen som Industriarbetsgivarna och motparterna IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna antog det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Även Pappers har antagit avtalet. Per Widolf konstaterar att det nya avtalet stärker flexibiliteten på arbetsmarknaden och att det stärker konkurrenskraften för svenska företag. 

 – Vi har nu tillsammans med våra motparter tagit ett stort steg för att modernisera svensk arbetsmarknad och det är mycket positivt, säger Per Widolf.

Själva huvudavtalet signerades av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och Svenskt Näringsliv under högtidliga former vid en ceremoni i Saltsjöbaden under onsdagen.

Det nya avtalet omfattar bland annat förändringar i sakliga skäl för uppsägning. I lagtexten om uppsägning ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Syftet är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd. Vidare innebär nya avtalet att anställningen inte längre kommer att bestå under tvistetiden om en medarbetare ogiltigförklarar uppsägningen. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det omfattar även förändrade turordningsregler. De nya reglerna innebär alla företag – inte bara småföretag – kan göra vissa undantag från turordningen.

Med det nya huvudavtalet införs också ett nytt omställnings- och kompetensstöd som komplettering till det reguljära studiestödet. Det ska finansiera studier i syfte att stärka vuxnas omställning på arbetsmarknaden.

De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.


arbetsgivarfrågor LAS