17 december 2021

Ny anmälan om avstämning


Två kvinnor bläddrar i papper och skriver Foto: Gabrielle Henderson/Unsplash

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Anmälan om att företaget vill göra en ny avstämning ska göras mellan den 1 januari och 30 april 2022. Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft för att det ska vara möjligt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Från och med den 1 november har ett nytt förfarande införts i korttidslagen, som innebär att företag som inte har skickat in sin avstämning i tid kommer att få ett föreläggande, en uppmaning, om att skicka in avstämningen. 

För mer information om det som gäller angående föreläggande och möjligheten till ny avstämning, se https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/efter-beslut/ny-hantering-vid-sen-avstamning.html


arbetsgivarfrågor Corona Korttidsarbete