01 mars 2022

Ny guide förebygger risken för bullerskador


Mobiltelefon med bullermätning

Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, något som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitus och nedsatt hörsel. Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd för företag i arbetet med att minimera riskerna med buller.

Buller, det vill säga icke önskvärt ljud, kan vara både störande och skadligt för hörseln. Buller är en vanlig orsak till godkända arbetssjukdomar enligt statistik från Afa Försäkring.

Om bullret är kraftigt kan även man drabbas av en tillfällig hörselnedsättning, även om man bara utsätts under en kort stund. Långvarig och kraftig exponering för buller kan ge permanenta skador.

– Det här är ett riktigt bra material som vi tagit fram i samverkan mellan parterna. Jag tror att det kan både ge en ökad kunskap på området och ett handfast stöd i det förebyggande arbetet med buller, säger Karin Bennbom, expert och rådgivare arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna.

Framtagen av parterna gemensamt

Guiden innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning på området samt stödmaterial i form av checklistor och verktyg för praktisk vägledning i arbetsplatsens systematiska arbete med buller.

Bullerguiden är framtagen av Prevent tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Byggnads och Byggföretagen.

Till Bullerguiden

Bullerguiden går att ladda ner på prevent.se/buller.

Kontakt

Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö