22 december 2021

Ny rapport: Basindustrin central för det svenska välståndet


Kerstin Hallsten, chefekonom Kerstin Hallsten, chefekonom. Foto: Rikard Westman

Basindustrin är en tydlig bas för den svenska ekonomin och ligger i framkant när det gäller att producera med så lågt klimatavtryck som möjligt. Under 2018 var utsläppen i EU drygt 2,3 gånger högre per producerat förädlingsvärde jämfört med i Sverige. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

– Med den här rapporten visar vi att basindustrin fortfarande är central för det svenska välståndet. Basindustrin skapar ett stort exportvärde och har ett högt förädlingsvärde. Dessutom ligger svensk basindustri i framkant när det gäller den gröna omställningen. Många av basindustrins företag är världsledande när det gäller att tillverka produkter med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Rapporten visar att basindustrin – massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin, stål- och metallindustrin, gruvindustrin och byggnadsämnesindustrin – fortfarande är en stark jobbskapande motor. Sveriges basindustrier sysselsätter omkring 180 000 personer och för varje jobb inom basindustrins slutproduktion skapas ytterligare två jobb bland underleverantörer som levererar både insatsvaror och tjänster.

Branschens exportvärde uppgick under 2019 till nästan 300 miljarder kronor och hittills i år uppgår värdet till cirka 335 miljarder. Stigande råvarupriser och en stark ekonomisk återhämtning i takt med lättade restriktioner har bidragit till ökningen. Basindustrins förädlingsvärde uppgick till 192 miljarder kronor under 2018.

I rapporten jämförs utsläppen per producerat förädlingsvärde i Sverige och i EU. Under 2018 var EU:s utsläpp per producerat förädlingsvärde för basindustrin drygt 2,3 gånger så hög som i Sverige, enligt statistik från Eurostat. Och Sveriges utsläpp utgör endast 0,1 procent av de globala utsläppen.

Behövs krafttag från politik och myndigheter

– Vårt största bidrag till klimatutmaningarna är att få fortsätta utveckla hållbara processer och ta marknadsandelar från konkurrenter som inte har tillräckligt klimatfokus. Vi ser nu en historisk satsning på fossilfri industri i norra Sverige och den här satsningen förväntas skapa många nya jobb, säger Kerstin Hallsten.

– Basindustrin utgör en viktig del av svensk ekonomi och det är därför viktigt att den får rätt förutsättningar för att kunna fortsätta växa och bidra med jobb, klimatlösningar och skatteintäkter. Vi behöver krafttag från politik och myndigheter för att säkra en stabil energiförsörjning samt rättsäkra och effektiva tillståndsprocesser, avslutar hon.

Ladda ner rapporten

I media


Ekonomi Industrins betydelse