26 april 2024

Ny rapport från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna: Växelkursen viktig när arbetskraftskostnader jämförs – men inget att luta sig mot


Ny rapport från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna: Växelkursen viktig när arbetskraftskostnader jämförs – men inget att luta sig mot

I en rapport som publiceras i dag analyserar Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer industrins arbetskraftskostnader i Sverige och Europa. Sedan 2011 har kostnaderna ökat mer i Sverige än i euroområdet, liksom jämfört med i Tyskland och framför allt Finland.

Kostnaderna för arbete har ökat något mer i Sverige än i Tyskland och euroområdet samt ligger klart högre än i Finland, mätt i lokal valuta. Den svaga utvecklingen av kronan har dock hållit nere de svenska arbetskostnaderna.

– Trots en svagare valuta är de svenska arbetskraftskostnaderna relativt höga jämfört med andra länder i Europa, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

–  Det är inte via en svag valuta som ett land långsiktigt skapar konkurrenskraft. Kronans växelkurs har historiskt svängt rejält och den senaste tidens kraftiga försvagning är svår att förklara. Ett starkt näringsliv skapas inte av svängningar i växelkursen, säger Kerstin Hallsten.

– Vi ser stora skillnader mellan olika sektorer. Tar vi bort branscher kopplade till försvar och elteknik så backar industrin hittills i år. Minus 1 procent jan-feb, jämfört med +14,7 procent för försvars– och elteknisk industri, säger Erik Spector, chefekonom Teknikföretagen.

I rapporten skriver organisationerna att en långsiktig och uthållig konkurrenskraft nås om utvecklingen av arbetskostnaderna har en tydlig koppling till hur produktiviteten ändras, hur den strukturella efterfrågan och därmed priset på produkten utvecklas och så klart vad som händer med kostnader och produktiviteten i omvärlden.

Ladda ner rapporten här.


Ekonomi