26 maj 2023

Ny rapport: Konkurrenskraftiga villkor för industrin på Gotland


Ny rapport: Konkurrenskraftiga villkor för industrin på Gotland

Ny rapport från Industriarbetsgivarna om konkurrenskraftiga villkor för industrin på Gotland – så skapas förutsättningar för grön omställning.

– Det finns flera utmaningar som behöver lösas för att stärka industrins konkurrenskraft och för att inte tappa tempo i den gröna omställningen. Det handlar om krafttag för en stabil elförsörjning, om tillståndsprocesser, om kompetensförsörjning och om transportförbindelserna till fastlandet, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Gotland befinner sig mitt i ett teknikskifte som den gröna omställningen innebär. Något som erbjuder möjligheter men som också ställer nya krav på investeringsförmågan och på kompetensförsörjningen.

Den råvarubaserade basindustrin skapar jobb och skatteintäkter av stor betydelse för Gotlands ekonomi och enligt den senaste statistiken skapade ett nytt jobb i basindustrin omkring två ytterligare jobb i andra branscher.

Men ett flertal utmaningar behöver lösas för att säkra jobb och konkurrenskraft.

– Vi är övertygade om att Gotlands industriföretag sitter på många av de hållbara lösningar Sverige och världen kommer att behöva de kommande decennierna. Men det krävs att utmaningarna adresseras och blir lösta. Ska industrin fortsätta växa behövs långsiktighet och stabila förutsättningar. På så vis kan vi säkerställa och utveckla sysselsättningen på Gotland och fortsätta leverera välstånd för Sverige, avslutar Per Hidesten.

Ladda ner rapporten här.


Ekonomi