31 augusti 2021

Nya regler om medicinska kontroller


Medicinsk utrustning Foto: National Cancer Institute on Unsplash

Den 1 november kommer nya regler i föreskrifterna om Medicinska kontroller att träda i kraft, något som kan vara bra för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag att känna till.

Förändringarna gäller alltså Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3. De nya regler som träder i kraft den 1 november 2021 gäller:

Läs mer:

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö
Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö