07 juni 2022

Nysatsning på ökad rörelse och variation i arbetslivet


Nysatsning på ökad rörelse och variation i arbetslivet Bild från Prevent. Fotograf: Karl-Johan Forss

De flesta av oss behöver mer rörelse och variation i arbetsvardagen för att må bra och få ett hållbart arbetsliv. Med Prevents korta mikropaus-filmer och material får arbetsgivare och medarbetare inspiration för att komma i gång.

Vi är glada att Prevent lanserar nytt material som hjälper arbetsgivare och skyddsombud att praktiskt arbeta med ergonomiska frågor som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Eftersom människor tillbringar en stor del av sin tid i arbetslivet är det viktigt att känna till att variation av arbetsställning och rörelse på arbetsplatsen förebygger belastningsskador och bidrar till en friskare kropp, som i sin tur bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringslivs representant i Prevent-projektet om rörelse och variation

Fysisk aktivitet förebygger en rad sjukdomar såsom olika typer av cancer, hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, demens och depression. Det ger oss bättre sömn, minskar stress och förbättrar livskvaliteten. Även minskat stillasittande och rörelsepauser på jobbet har flera goda hälsoeffekter. Ett viktigt budskap är att all vardagsrörelse räknas.  Listan på fördelar med att vi rör på oss kan göras lång. Ändå rör de flesta av oss för lite. För andra, med fysiskt aktiva jobb, kan det i stället vara återhämtningen som brister. 

– Både kropp och hjärna mår bäst av rörelse och variation. Och mår vi bra så presterar vi ofta bra. Vi behöver bli bättre på att skapa organisatoriska förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö, för rörelse och variation, även små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa, säger Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. 

Nytt material om vinsten med rörelse och variation på jobbet

Att skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv är en del av arbetsgivarens ansvar men att få in mer rörelse och variation i arbetsvardagen kan vara utmanande. För att stötta det arbetet lanserar nu Prevent ett nytt material om vinsten med rörelse och variation på jobbet och hjälp för att komma i gång. Materialet är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innehåller bland annat fem korta mikropaus-filmer med enkla övningar.

– Att vi behöver röra på oss och ta tid för återhämtning, det tror jag att alla vet. Utmaningen är ofta att få till det i vardagen. Materialet Rörelse och variation på jobbet fokuserar på enkla och konkreta tips för att få in mer rörelse och variation på jobbet. Till exempel hur man kan nyttja tiden i toakön och passa på att göra några enkla rörelser såsom väggänglar. Vi hoppas att det ska vara en hjälp som kan bidra till att fler får ett hälsosamt och hållbart arbetsliv, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Charlotte Wåhlin hoppas att materialet ska ge inspiration och ökad kunskap bland både arbetsgivare och medarbetare.

– Alla behöver rörelse och variation under en arbetsdag. Vi behöver göra det till en del av kulturen på arbetsplatsen och för att lyckas med det är det viktigt att vi gör det tillsammans, säger hon.

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö