24 november 2022

Nytt avtal underlättar för sågverksföretagen


Staplat virke Bild från GS-facket.

Industriarbetsgivarna har kommit överens med motparten GS-facket om nytt avtal inom sågverksindustrin. ”Det nya avtalet är bättre anpassat efter de behov våra medlemsföretag ser idag och kommer att innebära mindre administration”, säger Sarah Mårtensson, avtalsansvarig för sågverksavtalet.

Det nya avtalet är ett månadslöneavtal med timlönebilaga. Tidigare avtal var ett timlöneavtal med månadslönebilaga. 

– Förändringen innebär att administrationen för de bolagen som tillämpar månadslön underlättas rejält. Det är något som våra medlemsföretag efterfrågat under en längre tid och det därför positivt att vi nått den här överenskommelsen med GS, säger Sarah Mårtensson. 

Mindre administration och ökad tydlighet

Bakgrunden till det nya avtalet är en arbetsgrupp som tillsattes i avtalsförhandlingarna 2020 med uppdraget att ta fram ett månadslöneavtal. Vissa av Industriarbetsgivarnas yrkanden från de förhandlingarna tillgodoses genom det nya avtalet. 

– Det nya avtalet innebär en välkommen förändring för vår verksamhet. Avtalet med sin månadslönekonstruktion underlättar väsentligt för oss. Den här förändringen ligger i linje med hur vi vill arbeta administrativt med löner på arbetsplatsen, säger Lotta Wikström, HR-chef på SCA.

Förändringarna i det nya avtalet innebär även en ökad tydlighet för de anställda på sågverksföretagen i och med en förenklad hantering av lönetillägg.

– Den ökade tydligheten gentemot våra medarbetare hjälper oss företag att uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lotta Wikström.

Mer information om det nya avtalet