22 november 2022

Nytt kompetens- och omställningsstöd


Personer diskuterar vid bord på arbetsplats Bild från Avtalat.

Från den 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dina anställda att kompetensutvecklas och studera, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det blir möjligt genom nya lagar och avtal som började gälla 1 oktober. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd tillkommer ett kompletterade kollektivavtalat studiestöd för de anställda som omfattas av de nya huvudavtalen.

Strax före midsommar skrev Svenskt Näringsliv under nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med LO respektive PTK. Tillsammans med ny lagstiftning ger det dina anställda nya möjligheter att utbilda sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Det nya offentliga omställningsstudiestödet är det ekonomiska stöd dina anställda kan få via CSN när de vidareutbildar dig. De kan få stödet i max 44 veckor vid studier på heltid. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden. Utbildningen måste stärka den anställdes ställning på arbetsmarknaden. CSN gör bedömningen med stöd av ett yttrande från den omställningsorganisation som du som arbetsgivare är ansluten till. Detta offentliga omställningsstudiestöd omfattar hela arbetsmarknaden.

De anställda som omfattas av de nya huvudavtalen kan få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet. De kan även få ett kortvarigt studiestöd för studier kortare än en vecka.

Premier och ersättning till dig som arbetsgivare

Från den 1 oktober gäller nya premienivåer för det nya kompetens- och omställningsstödet. Vilka nivåer det handlar om beror på vilket eller vilka kollektivavtal dina anställda omfattas av. Det innebär också att dina anställda nu kan få hjälp genom det utökade kompetens- och omställningsstödet av omställningsorganisationerna TRR (för tjänstemän) och Trygghetsfonden TSL (för arbetare).

Den nya lagstiftningen innebär att du som arbetsgivare har rätt till ersättning för en del av den premie du betalar in för kompetens- och omställningsstödet genom en omställningsorganisation. Ersättningen uppgår till högst 0,15 % av lönesumman och administreras av Fora i samverkan med Kammarkollegiet.

Endast företag som är anslutna till en omställningsorganisation som är registrerad hos Kammarkollegiet kommer få rätt att söka ersättning. Det gäller till exempel TRR och Trygghetsfonden TSL.

Avtalat erbjuder samlad information om pension och försäkring via jobbet. På avtalat.se kan du läsa mer om det nya kompetens- och omställningsstödet och vad som gäller för dig som arbetsgivare och dina anställda.

Läs mer på Avtalat.se: