15 mars 2024

Ökat fokus på truckar när Arbetsmiljöverket inspekterar


Truck på kaj Foto: Mostphotos

Använder ni truckar på arbetsplatsen? Arbetsmiljöverket genomför en tillsynsinsats på företag som har truckar i verksamheten.

Myndigheten kommer bland annat att undersöka rutinerna för riskfyllda arbetsmoment och att truckförare har dokumenterade kunskaper. De kommer också att kontrollera att de medarbetare som använder truck har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för detta. Saknas tillstånd får arbetsgivaren betala en sanktionsavgift.

Ett brev har gått ut till de företag som kan bli aktuella för inspektion. Observera att en del inspektioner föranmäls och andra görs oanmälda.

Ta gärna tillfället i akt och se över ert arbetsmiljöarbetet kring truckar. Här nedanför finns en hel del information, checklistor och broschyrer till hjälp.

Bra länkar för dig som vill läsa mer om truckar:

Arbetsmiljöverket

Prevent

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö
Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö