16 september 2021

”Omställningen kräver cement­produktion”


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

Cement­krisens negativa konsekvenser för jobben, Sveriges säkerhet samt den nödvändiga klimat­omställningen är och förblir oacceptabla.

Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tillsammans med företrädare för fyra andra arbets­givar­organisationer på SvD Debatt.

Följande text är en förkortad version av en debattartikel på SvD debatt 16 september 2021, läs texten i sin helhet här

Sverige står inför en omfattande och nödvändig klimat­omställning. Vi är många som tar uppdraget på största allvar. Men ska företagen kunna vara en del av lösningen krävs ansvarsfulla och svåra beslut. Karlsson, Schelin Seidegård och Wijkman (SvD Debatt 13/9) tycks inte inse att cement­krisen innebär en rad mål­konflikter, där förloraren i slutändan riskerar att bli klimatet.

Den 6 juli i år beslutade Mark- och miljö­över­domstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Tillverkningen i Slite står i dag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Ett stopp för Slite skulle därmed få oerhört stora konsekvenser för jobben och byggandet runt om i landet, och för den gröna omställningen. Faktum är att Northvolts batteri­fabrik, satsningarna på fossil­fritt stål och utbyggnaden av vind­kraftverk alla på ett eller annat sätt är beroende av cement.

Ett land bör styras med efter­tänksamhet, skriver Karlsson, Schelin Seidegård och Wijkman. Vi håller med. Givet att cement­krisen ännu inte är löst är det därför hög tid att regeringen visar handlings­kraft. Ska Sverige vara en klimat­smart industri­nation krävs fortsatt svensk cement­produktion, långsiktiga spel­regler, snabbare miljö­processer och myndigheter med uppdrag att se till helheten av olika samhälls­intressen och inte enbart till lokala miljö­intressen. Annars stoppas den nödvändiga klimat­omställningen. Det kan aldrig vara en ansvarfull regerings vilja.

Catharina Elmsäter-Svärd
vd Byggföretagen
Per Hidesten
vd Industriarbetsgivarna
Malin Löfsjögård
vd Svensk Betong
Maria Sunér
vd Svemin
Klas Wåhlberg
vd Teknikföretagen


cementa cementkrisen