16 juni 2023

Pappers sympativarslar


Pappers sympativarslar Foto: Mostphotos.

Industriarbetsgivarna har idag den 16 juni tagit emot ett varsel av Pappers. Varslet är ett sympativarsel i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Gröna arbetsgivare om nya kollektivavtal för områdena golfbanor och trädgårdsodling.

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers avseende massa- och pappersindustrin träffades i mars och omfattas av fredsplikt. Regelverket kring konfliktsystemet ger dock möjlighet till parter som är bundna av fredsplikt att ändå vidta stridsåtgärder till stöd för andra parter i deras konflikter på arbetsmarknaden, s k sympatiåtgärder. Kommunal och Gröna arbetsgivare har inte träffat avtal på ovanstående områden. Kommunal har varslat om stridsåtgärder.

– Återigen kommer det sympativarsel på arbetsmarknaden. Det är frågan om ett begränsat varsel – men det visar ändå på bristen i proportion i systemet med sympativarsel som drabbar tredje part och risk för s k tredjemannaskador, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna i en kort kommentar.

Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs inom riksavtalets tillämpningsområde av anställda på Pålgård & Söner Kran AB vid Stora Ensos fabrik i Fors.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 29 juni 2023 kl. 06.00 och gäller tills vidare till dess Kommunal och Gröna Arbetsgivare träffat nytt kollektivavtal på båda de aktuella avtalsområdena.

För ytterligare information, kontakta:

Ebba Fredin, presschef
Mobil: 073–0447120
E-post: ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef
Mobil: 072–247 50 33
E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se


Avtal23 Avtalsförhandlingar