07 november 2023

Presentation av konjunkturrapport: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”


Presentation av konjunkturrapport: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”

Har USA undvikit en nedgång i ekonomin eller är den bara satt på vänt? Sverige har gått bättre än Eurozonen historiskt men nu krymper svensk ekonomi – varför? Vilka bedömningar gör Industriekonomerna för resten av året och 2024 för världsekonomin, USA, Kina, Eurozonen och Sverige? Vilka bedömningar gör de för industriproduktionen? Är den svaga kronan ett kvitto på en svag svensk ekonomi samt hur utvecklas inflation och räntor?

Tisdagen den 21 november klockan 09.00 presenterar Industriekonomerna årets tredje konjunkturrapport. Denna gång presenteras den på Industriarbetsgivarna i Näringslivets hus, Storgatan19, Stockholm. Frukost serveras från klockan 8.30.

Från Industriekonomerna medverkar Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen och Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna. Rapporten kommenteras av Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Utöver Industriekonomernas analyser om konjunkturutvecklingen innehåller rapporten också fyra temaavsnitt:

Industriekonomerna utgörs av Teknikföretagen och Industriarbetsgivarnas ekonomer. Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor under pressträffen samt möjlighet till enskilda intervjuer efteråt.

Välkommen!

Anmälan till: Per Braconier, presschef Teknikföretagen per.braconier@teknikforetagen.se eller 070–534 51 66 Ebba Fredin, presschef på Industriarbetsgivarna ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se eller 0730–447120