20 september 2022

Pressträff med presentation av Industriekonomernas konjunkturprognos


Kerstin Hallsten och Mats Kinnvall Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna och Mats Kinnvall, chefekonom Teknikföretagen

Välkomna till pressträff den 27 september, där Industriekonomerna presenterar sin konjunkturprognos.

Efter ett relativt starkt 2022 väntar en kraftig konjunkturförsvagning under 2023. De utbudsstörningar som funnits i spåren av pandemin har följts av det ryska anfallskriget mot Ukraina. Den stigande inflationen bekämpas med räntevapnet av inte minst den amerikanska centralbanken samtidigt som Europa kastats in i en energikris till följd av bland annat den strypta gastillförseln från Ryssland.

På plats finns Industriekonomernas ekonomer Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall för att redogöra för den ekonomiska utvecklingen.

Tid:

Tisdag den 27 september kl. 9.00-10.00. Frukost serveras från 8.30.

Plats:

Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Anmälan:

Skicka din anmälan till Per Braconier (per.braconier@teknikforetagen.se eller +46 70 534 51 66) senast den 26 september.

Industriekonomerna utgörs av Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer. Det här är en förkortad uppdatering av konjunkturläget. Ordinarie konjunkturprognos publiceras två gånger per år, i maj respektive november.


Ekonomi