27 juni 2024

Räntebeskedet är rätt och rimligt


porträttbild på Kerstin Hallsten Foto: Anders Wiklund/TT

Riksbanken lämnar räntan oförändrad på 3,75 procent. Men de signalerar att räntan kan sänkas två eller tre gånger senare i år vilket är lite mer expansivt än vad som tidigare kommunicerats.

– Detta är ett rimligt beslut. Att inflationen tydligt har fallit tillbaka och att Riksbanken kan lätta på penningpolitiken är positiva nyheter för svensk basindustri som drabbats hårt av stigande räntor och ett svagt byggande”, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Styrräntan justeras ned något delvis till följd av att konjunkturen utvecklas något svagare än förväntat.

– Riksbanken bedömer att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur både i år och nästa år, vilket är i linje med vår bedömning, säger Kerstin Hallsten.

Inom industrin är utvecklingen väldigt spretig. Vissa delar har gått starkt som exempelvis läkemedels- och försvarsindustrin. Basindustrin har dock drabbats hårt av stigande räntor och en svag utveckling av investeringar och hushållens konsumtion.

– Då räntor påverkar konjunkturen och inflationen med fördröjning är det positivt om räntan kan fortsätta att sänkas i år. De ovanliga och kraftiga chocker vi drabbats av har dock motiverat en försiktighet, liksom oron kring att den svenska kronan, avslutar Kerstin Hallsten.


Ekonomi