20 oktober 2022

”Så slår energikrisen mot industrin”


”Så slår energikrisen mot industrin” Per Widolf, förhandlingschef. Foto: Rikard Westman

”Inställd produktion, varsel och nedläggningar. De rekordhöga energipriserna slår hårt mot den energiberoende industrin – och kan leda till nya arbetsmiljörisker.” Det skriver tidningen Arbetsliv.

Följande text är ett utdrag ur en artikel i Prevents tidning Arbetsliv, publicerad den 20 oktober 2022 och skriven av Katharina Hedström. Läs artikeln i sin helhet här.

”Energipriserna har ökat med flera hundra procent och dragit åt svångremmen för både hushåll och företag, inte minst inom den så energiberoende industrin som sett sina energikostnader öka dramatiskt den senaste tiden.

Industriarbetsgivarna företräder arbetsgivare inom stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnesindustrin samt svetsmekanisk industri. Förutsättningarna i branschen väldigt olika ut beroende vilket elprisområde företagen ligger i och hur man får sin el, men många aktörer har redan behövt styra om sin produktion på grund av de höga elpriserna.

– Energikrisen har redan fått väldigt stora konsekvenser inom industrin, som förbrukar stora mängder el i sin produktion. Det skär i marginalerna och kan till och med göra att man går back när man producerar, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.”


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Elförsörjning energi