20 maj 2024

Industrins prioriterade frågor inför EU-valet – se debatten


Industrins prioriterade frågor inför EU-valet – se debatten

Svensk industri bjuder in till debatt om hur vi med förnyat fokus säkerställer bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig europeisk industri.

Under debatten kommer kandidater till Europaparlamentet att debattera hur EU bör utvecklas för att stärka regionens konkurrenskraft på den globala scenen. Ledande företrädare från näringslivet medverkar också med inspel.

Deltagare: Jessica Polfjärd, toppkandidat för Moderaterna, Jessica Polfjärd, toppkandidat för Moderaterna, Emma Wiesner, toppkandidat för Centerpartiet, Anna Maria Corazza Bildt, toppkandidat för Liberalerna, Johan Danielsson, toppkandidat för Socialdemokraterna, Isabella Lövin, toppkandidat för Miljöpartiet, Dick Erixon, toppkandidat för Sverigedemokraterna, Tom Erixon, VD för Alfa Laval, Lotta Lyrå, VD för Södra Skogsägarna.

Ladda ner Industrins EU-reformagenda här.