01 juli 2024

Sexuella trakasserier i arbetet är ingen quick fix


Sexuella trakasserier i arbetet är ingen quick fix

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten medverkade under Almedalsveckan i seminariet” Vem riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier” Har risken att drabbas av sexuella trakasserier i arbetslivet minskat – eller har samhället resignerat?

Seminariet arrangerades med utgångspunkt i Trakasseribarometern 2024, en undersökning där undersökningsföretaget Verian bland annat har mätt attityder och sexuella trakasserier på den svenska arbetsmarknaden och vilka grupper som har utsatts i olika stor utsträckning.

Enligt undersökningen har attityderna till vad som kan betraktas som sexuella trakasserier blivit bättre över tid. Till exempel tycker fler att det är oacceptabelt att krama någon utan att vara säker på att det är uppskattat.

Seminariet handlade om attityder och jargong inom industrin med Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten och IF Metalls ordförande Marie Nilsson i panelen. Per Hidesten fick inleda med att berätta om vilka utmaningar industrin såg som specifika 2017 då ett gemensamt arbete mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall inleddes i dessa frågor.

– När metoo inträffade lyftes frågan om trakasserier upp på ett naturligt sätt. Vi hade allvarliga händelser inom industrin och det fanns starka skäl för att fördjupa samarbetet med IF Metall kring dessa frågor. Vi såg ett behov av att skapa bättre förutsättningar för att hantera trakasserier på arbetsplatserna.

Marie Nilsson tog vid.

– I industrin är kvinnor ofta underrepresenterade, vilket kan göra att man känner sig ensam och utsatt. När man är ny på en arbetsplats vill man passa in och göra ett bra jobb, vilket kan göra det svårt att ifrågasätta jargong och strukturer. Det finns också en viss machokultur inom industrin som kan vara svår att ändra på, och det är viktigt att skapa en medvetenhet om dessa frågor.

– Det finns en rå men hjärtlig stämning på många arbetsplatser inom industrin, vilket kan göra att vissa beteenden accepteras som normala. Men det är viktigt att lyfta fram att dessa attityder inte är acceptabla och att det krävs ett tydligt ledarskap för att förändra kulturen.

Per Hidesten kom in på att bra förutsättningar handlar om att ha en nolltolerans mot trakasserier och att integrera dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer och utbilda både chefer och anställda om trakasserier. Vi måste arbeta proaktivt och inte bara reaktivt när problem uppstår.

Marie Nilsson menade att vi har sett vissa framsteg, men det är ingen quick fix. Det krävs kontinuerligt arbete och påminnelser för att förändra attityder och kulturer. Hon påminde om att IF Metall har utbildat många arbetsplatser tillsammans med Industriarbetsgivarna och det har haft en positiv effekt, men vi behöver fortsätta arbeta hårt med dessa frågor.

Per Hidesten avslutade med att dessa frågor måste lyftas och tas på allvar.

– Vi måste fortsätta arbeta för att förbättra arbetsmiljön och skapa en inkluderande kultur. Det är viktigt att vi tar dessa frågor på allvar och arbetar tillsammans för att göra arbetsplatserna tryggare.

Medverkade gjorde Fredrik Bondestam, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Louise Olsson, förste vice ordförande, LO, Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal, Victoria Kirchhoff, förste vice ordförande, Unionen, Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall, Annelie Karlsson, andre vice ordförande, Handelsanställdas förbund och Anton Wallin, projektledare Trakasseribarometern,  Verian.


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö