04 juni 2024

Starta snacket med ny enkät


animerad bild från Prevent om säkra beteenden. Bild från Prevent

Nu finns en ny enkät om säkerhetskultur som gör det enkelt att komma i gång och prata om hur man arbetar med säkerhetskulturen idag hur man kan undvika riskfyllda beteenden på jobbet.

Om alla är medvetna om säkerheten och påminner varandra får det stor effekt på säkerheten. Enkäten tar 5-10 minuter att göra.

Arbetsplatserna kan genom enkäten få en tydligare bild av var de bör fokusera insatserna – och samtidigt få ett kvitto på vad de gör bra redan idag. Syftet är också att starta en dialog med medarbetarna om vilka beteenden som finns i dag – ett första steg till en starkare säkerhetskultur.

Partsgemensamma Prevent står bakom enkäten

Det finns också filmer, vägledning, steg-för-stegguide och ett webbinarium som beskriver hur man bygger en god säkerhetskultur.

Prevent har tagit fram materialet om säkerhetskultur tillsammans med Industriarbetsgivarna, Unionen, Teknikföretagen samt GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Från Industriarbetsgivarna har arbetsmiljöexpert Åsa Dahlfors deltagit i projektet.

Starta snacket redan idag!


Arbetsmiljö