15 maj 2023

Sverige i botten då tillväxten mäts


Sverige i botten då tillväxten mäts Per Hidesten, vd. Foto: Rikard Westman.

EU-kommissionen har i dag den 15 maj presenterat sin ekonomiska vårprognos. Prognosen visar att Sverige hamnar i botten.

Vårprognosen visar på lägre energipriser och en stark arbetsmarknad, faktorer som bidragit till att kommissionen skriver upp tillväxten i EU till 1,0 procent för 2023, från 0,8 procent i vinterprognosen.

Tillväxten väntas sedan öka till 1,7 procent för 2024. Tillväxten inom euro-området är i princip identisk med hela EU.

Sverige återfinns i botten, med en minskad tillväxt på 0,5 procent i år. För 2024 väntas däremot den svenska ekonomin öka med 1,1 procent.

– Det är olyckligt att Sverige hamnar i botten. EU-kommissionens vårprognos visar att vi har stora problem med att öka tillväxten i Sverige. Svensk industri måste få rätt förutsättningar för att öka produktiviteten för att bli mer effektiva.

Per Hidesten fortsätter:

– Efter finanskrisen har produktiviteten ökat med endast cirka en procent per år. Det är nu viktigt att produktivitet och konkurrenskraft tas på allvar.

Inflationen minskar, men kärninflationen (rensat från energi och livsmedel) har fortsatt att stiga och nådde en rekordnivå på 7,6 procent i mars.

Ta del av prognosen här

Ta del av prognosen för Sverige här

Läs Industriekonomerna om Sveriges produktivitetsutveckling här

Läs Industriarbetsgivarnas debattartikel i Altinget här


Ekonomi