18 oktober 2023

”Sveriges klimatpolitik måste bidra till att öka sysselsättningen och vår internationella konkurrenskraft”


”Sveriges klimatpolitik måste bidra till att öka sysselsättningen och vår internationella konkurrenskraft”

”Svensk industri har sedan länge arbetat med ett tydligt fokus på hållbarhet och den gröna omställningen innebär möjligheter för svenska industriföretag, men det är viktigt att de svenska klimatåtagandena harmoniserar med EU. Det behövs en sammanhållen strategi för att säkra de framtida jobben,” säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarnas kommentar till John Hasslers rapport om Sveriges klimatpolitik.

I dag på eftermiddagen presenterade utredaren John Hassler sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör se ut. Den utgår bland annat ifrån hur Sverige ska nå sina egna klimatåtaganden inom EU och ett nettonollutsläpp till 2045 – samtidigt som konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen ska stärkas.

För industrins del är stabilitet och långsiktighet avgörande när industrin nu gör miljardinvesteringar i grön omställning här i Sverige.

– Grundläggande för den svenska industrins konkurrenskraft är långsiktiga politiska beslut och stabilitet där företagens möjlighet att fortsätta utveckla och implementera ny grön teknologi och investeringar är möjligt, säger Per Hidesten.

Industrins hittills kända satsningar i grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta.

– Samtidigt är det viktigt med rätt förutsättningar på plats. För att lyckas med den gröna omställningen behövs fler kompetenta medarbetare till basindustrin, kompetensbristen är redan i dag ett faktum, säger Per Hidesten.

Sverige har alla förutsättningar att vara ledande i den gröna omställningen – vi har innovationerna, kunskapen och råvarorna som bidrar till den gröna omställningen. Men för att det ska vara möjligt att fortsatt vara i framkant måste ramvillkoren komma på plats.

– Det hela hänger ihop, är Sverige inte tillräckligt attraktivt att investera i, saknas tillstånd att bedriva verksamhet och el då behövs heller inte någon arbetskraft, avslutar Per Hidesten.