Tag: arbetsmiljo

Industriarbetsgivarna har tillsammans med flera andra organisationer under lång tid riktat kritik mot Arbetsmiljöverket för utformningen av de föreskrifter som bland annat avser certifiering av pannoperatörer. Nu har myndigheten tagit till sig av kritiken och ser över reglerna.

Idag, den 28 april, uppmärksammar vi den Internationella arbetsmiljödagen. Arbetsmiljö är ett av Industriarbetsgivarnas mest prioriterade områden. Lär känna våra tre arbetsmiljöexperter, som dessutom tipsar om några aktuella nyheter på området.

Arbete med vibrerande verktyg kan leda till vibrationsskador. Men riskerna med vibrationer kan hanteras. Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som hjälper företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att upptäcka och hantera riskerna med vibrationer.

Åsa Dahlfors har utsetts till arbetsgivarrepresentant för Svenskt Näringslivs räkning i EU-kommissionens arbetsgrupp ”Working Party Vision Zero”. – Deltagandet ger oss möjlighet att påverka på EU-nivå i en fråga som prioriteras högt av basindustrins företag, säger hon.

Jenny Gotthardsson, områdeschef för Boliden Garpenberg, tilldelas utmärkelsen Årets Fe 2022. Utmärkelsen går till en kvinna inom gruv- och stålindustrierna som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin karriär. “Fe” står för järn i det periodiska systemet och bakom utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.

Nu är årets tyngsta lista här! Idag släpps listan 40 över 40 – en kompetens- och erfarenhetsmässigt tung lista som instiftats för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Intresset för att nominera har varit omfattande och bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik. Från listan utses den 8 mars Årets Fe av en utvald jury bestående av personer från gruv- och stålbranscherna.

Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, något som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitus och nedsatt hörsel. Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd för företag i arbetet med att minimera riskerna med buller.

Välkommen på Fe-rukost, digital galafrukost, tisdagen den 8 mars kl. 09.00-10.00 och var med när Årets Fe utses för första gången någonsin!

Hur kan vi gemensamt arbeta för att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser? Och varför är det en fördel för företagens konkurrenskraft? Det var några av frågorna som lyftes under Sirius Forum 2022.

För att uppmärksamma vikten av erfarenhet i yrkeslivet instiftas nu listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe. Till listan nomineras kvinnor och icke-binära i gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält, där Årets Fe blir en person som en utsedd jury anser bör uppmärksammas särskilt. Bakom listan och utmärkelsen står nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden; arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin. Årets Fe 2022 presenteras på Internationella Kvinnodagen 8 mars.