Tag: arbetsmiljo

Arbetsmiljöverket vill att gravida och ammande gruvarbetare ska förbjudas att arbeta under jord. Det skulle göra att jämställdheten i branschen bromsar in. ”Kvinnor känner sig utpekade”, säger Jenny Gotthardsson på Boliden till Tidningen Näringslivet.

Under pandemin ställde de allra flesta som hade möjlighet om till att jobba på distans. Nu har samhället öppnat upp och vi får en successiv återgång till arbetsplatserna.

Den 1 november kommer nya regler i föreskrifterna om Medicinska kontroller att träda i kraft, något som kan vara bra för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag att känna till.

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande.

Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig.

Den 1 juni börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla istället för föreskrifterna Arbetsanpassning och Rehabilitering (AFS 1994:1).

Inom kort inleds fas fyra i vaccineringen mot Covid-19. Då ska den breda allmänheten vaccineras.

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin.

För att uppmärksamma Internationella arbetsmiljödagen ställde vi några frågor till Gunnar Rådberg, platschef på Björkdalsgruvan, för att få veta mer om företagets arbete med kompetenshöjande arbetsmiljöåtgärder – en satsning som verkar ha resulterat i både ökad produktion och färre olycksfall.

Inom massa- och pappersindustrin finns viljan att ta ansvar. Vi vill bidra till att snabba upp vaccineringstakten. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers i ett gemensamt brev.