Tag: avtal23

Basindustrin i Värmland står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med höga energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld.

Idag presenterade Facken inom industrin sitt gemensamma lönekrav inför 2023 års avtalsrörelse. Facken kräver en löneökning på 4,4 procent per år.

Under torsdagen arrangerade Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna ett seminarium i Helsingborg om den skånska industrins konkurrenskraft och förutsättningar inför avtalsrörelsen.

Vi närmar oss en avtalsrörelse med utmanande förutsättningar. I dag har Industriarbetsgivarna och IKEM, hållit pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen och om svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att säkerställa jobben.

Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna bjuder in till pressträff om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen, den 2 september klockan 11.00 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg, Vikingagatan 3. Svensk industri är motorn för hela näringslivet och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära.

Inflationen har tagit rejäl fart de senaste kvartalen, med lite varierande förlopp i olika länder. De senaste månaderna kan man ana tecken på att inflationen börjar att plana ut, åtminstone i USA. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industrin är motorn och en förutsättning för hela samhället att fungera. Ska industrin utvecklas, behålla sin konkurrenskraft och erbjuda hållbara gröna jobb måste den samtidigt få rätt förutsättningar.

Almedalen: Hur ser förutsättningarna för avtalsrörelsen ut? Den 31 mars 2023 är det dags för en ny normering på svensk arbetsmarknad. Industrin sätter märket – ett kostnadstak för löneökningarna som resten av arbetsmarknaden ska följa. Det sker i en omvärld som präglas av geopoliska spänningar, skenade energipriser och förändrade villkor för företagen.

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023. Hur ser förutsättningarna ut? Välkommen på pressfrukost med Industriarbetsgivarna och Innovations- och kemiindustrierna – IKEM i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 16 juni klockan 9.00.