Tag: avtal23

Industriarbetsgivarna har tecknat avtal med IF Metall avseende buteljglasindustrin.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har träffat avtal för svetsmekanisk industri – SVEMEK. Medlemmarna är till största delen små och medelstora industriföretag, exempelvis stål- och maskinbyggare, svetsföretag, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag och maskinuthyrare.

Byggnads har idag, den 12 maj varslat Installatörsföretagen om konfliktåtgärder. Varslet avser förhandlingarna för Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Konfliktåtgärderna är varslade att bryta ut den 24 maj och omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare anställda inom VVS och kyl.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har i dag, den 11 maj, träffat avtal för byggnadsämnesindustrin – Byggnadsämnesavtalet. Avtalet omfattar drygt 170 företag med 7 340 arbetare och följer det märke som industrins parter träffade tidigare. ”Vi har idag tecknat ytterligare ett kollektivavtal med IF Metall. Vi är nöjda med avtalet som ger både stabilitet och flexibilitet”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Fackförbundet Seko skjuter nu upp sina varslade stridsåtgärder mot Almega Tågföretagen. Det innebär att strejken som skulle bryta ut i eftermiddag nu skjuts fram till måndag, 15 maj. Det skriver Almega Tågföretagen i ett pressmeddelande.

Måleriföretagen har den 3 maj 2023 mottagit ett varsel om konfliktåtgärder från Svenska Målareförbund et. Konfliktåtgärderna träder i kraft den 12 maj 2023 kl. 12:00. Konfliktåtgärderna gäller tills vidare till dess parterna träffar en ny överenskommelse till nytt kollektivavtal eller till dess varslet särskilt återkallas eller ändras.

SEKO, Service och kommunikationsfacket, har i dag varslat om övertid- och mertidsblockad och nyanställningsblockad samt total arbetsnedläggelse mot Almega Tågföretagen. Varslet är omfattande och gäller såväl persontrafik som godstrafik.

SVEMEK är ett av de sex arbetsgivarförbund som ingår i Industriarbetsgivarna och består av företag från den svetsmekaniska industrin. Vi ställde några frågor till Ola Linde, vd för Hjort-conveyor AB och SVEMEKs nya ordförande.

På Industriarbetsgivarguiden finns nu filmer med information om de nya kollektivavtalen. Filmerna sammanfattar avtalsuppgörelserna och de förändringar som genomförts inom respektive avtalsområde.

Industriarbetsgivarna och Pappers har idag träffat avtal. Avtalet följer det märke som industrins parter träffade tidigare i veckan och som är normerande för hela arbetsmarknaden. ”Förhandlingarna med Pappers är nu i hamn och de har skett i konstruktiv anda. Vi har nu ett avtal på plats som innebär att företagen inom svensk massa- och pappersindustri får stabilitet och förutsägbarhet både vad gäller villkor och lönekostnader”, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.