Tag: eu-fragor

För att stärka Sveriges genomslagskraft i EU-politiken måste svenska aktörer arbeta mer samordnat för att driva gemensamma intressen.

I en geopolitisk och ekonomiskt osäker omvärld spelar EU en viktig roll för stabilitet och för handeln inom unionen. EU:s långsiktiga konkurrenskraft är en central fråga för ett starkt EU i världen och för att säkerställa tillväxt, grön omställning och en hållbar industri. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Charlotta Steinwall, ansvarig för internationella arbetsgivarfrågor på Industriarbetsgivarna, har blivit utsedd till ordförande i Social Affair Working Group inom CEI-Bois. ”Rollen innebär ett bra forum för att få inflytande över hur och vilka sociala frågor som drivs inom CEI-Bois samt få större möjligheter att påverka beslut”, säger hon.

Vi har nöjet att välkomna Charlotta Steinwall tillbaka till rollen som arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna, nu med särskilt ansvar för internationella arbetsgivarfrågor. Ta del av hennes tankar om varför det är viktigt att som arbetsgivarorganisation bevaka och påverka på EU-området.

Representanter för arbetsgivare från EU:s 27 medlemsländer samlades i Luleå i veckan för ett tvådagarsmöte för att diskutera den gröna omställningen, hållbar tillväxt och EU:s nya agenda för konkurrenskraft.

Har Storbritanniens utträde ur EU inneburit ökade kostnader för dig som företagare? Brexit behöver inte betyda exit för dig som är företagare, meddelar Svenska ESF-rådet.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten reflekterar över EU:s betydelse för Sverige och basindustrins företag. För att möta framtidens utmaningar måste EU sätta konkurrenskraften högst på agendan.

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Karin Bennbom deltar vid regeringens och EU-kommissionens arbetsmiljökonferens Occupational Safety and Health Summit i Stockholm. På konferensen diskuteras EU:s strategiska arbete för arbetsmiljö 2021-2027.

Under torsdagen presenterades nya initiativ för att stärka EU:s konkurrenskraft. Samtidigt kom nya lagförslag inom industripaketet Green Deal som en del i konkurrenskraftsstrategin.

Industriekonomerna: Det amerikanska subventionspaketet – Inflation Reduction Act – utmålas som ett existentiellt hot mot industriell produktion i Europa. Men det vore ett misstag av EU att följa i USA:s fotspår.