Tag: eu-fragor

Vi har nöjet att välkomna Charlotta Steinwall tillbaka till rollen som arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna, nu med särskilt ansvar för internationella arbetsgivarfrågor. Ta del av hennes tankar om varför det är viktigt att som arbetsgivarorganisation bevaka och påverka på EU-området.

Representanter för arbetsgivare från EU:s 27 medlemsländer samlades i Luleå i veckan för ett tvådagarsmöte för att diskutera den gröna omställningen, hållbar tillväxt och EU:s nya agenda för konkurrenskraft.

Har Storbritanniens utträde ur EU inneburit ökade kostnader för dig som företagare? Brexit behöver inte betyda exit för dig som är företagare, meddelar Svenska ESF-rådet.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten reflekterar över EU:s betydelse för Sverige och basindustrins företag. För att möta framtidens utmaningar måste EU sätta konkurrenskraften högst på agendan.

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Karin Bennbom deltar vid regeringens och EU-kommissionens arbetsmiljökonferens Occupational Safety and Health Summit i Stockholm. På konferensen diskuteras EU:s strategiska arbete för arbetsmiljö 2021-2027.

Under torsdagen presenterades nya initiativ för att stärka EU:s konkurrenskraft. Samtidigt kom nya lagförslag inom industripaketet Green Deal som en del i konkurrenskraftsstrategin.

Industriekonomerna: Det amerikanska subventionspaketet – Inflation Reduction Act – utmålas som ett existentiellt hot mot industriell produktion i Europa. Men det vore ett misstag av EU att följa i USA:s fotspår.

Industrisatsningarna i Norrland bedöms öka elbehovet med cirka 90 TWh på bara drygt två decennier. Det motsvarar i storleksordningen 10 normalstora kärnreaktorer eller många tusen vindkraftverk. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I dag, den 12 januari invigs Sveriges ordförandeskap i EU. För svensk basindustri och för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har EU stor betydelse. ”Högaktuella frågor är tillväxt och konkurrenskraft”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

EU riskerar i sin iver att reformera arbetsmarknaden, att äventyra välfungerande delar av densamma, skriver Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.